GDPR

I maj 2018 träder EU's nya regelverk för skydd av personuppgifter i kraft. Den heter General Data Protection Regulation och förkortas GDPR.
För att hantera detta har vi skapat ett verktyg för att kunna följa upp personuppgifterna i DSM.
Funktionerna finns under: Avdelningar – Inställningar – Programverktyg - GDPR:

Uppsättning

Man kan ställa in så att man kan söka efter fält som innehåller personlig information.
Uppsättning för denna funktion görs under 'GDPR Sökningar':

Här kan man upprätta koder och beskrivningar för de sökningar man vill kunna göra i systemet.

Tabeller och fält

Under GDPR Tabeller/Fält kan man kategorisera vilka fält som innehåller personupplysningar samt i vilken sökning fälten ska ingå.

I övre halvan på sidan väljer man vilken tabell som man önskar kategorisera fält i. I nedre delen kan man välja vilka fält i den aktuella tabellen som man vill ska ingå.

Sökning

Man kan nu söka i fält som man angett under GDPR Tabeller/Fält. Sökning görs från funktionen GDPR Sökning.

Ange ett sökord i fältet Söktext och tryck på GDPR sök för att söka på den valda typen.
I nedre delen visas alla poster där sökningen hittat ett resultat.
Man kan välja en av dessa poster och trycka på Skriv ut, då får man ut en lista på alla personuppgifter från den aktuella posten.
Man kan "nollställa" alla GDPR-fält på den aktuella posten med funktionen 'Radera fält'.
Detta kommer loggas under GDPR Logg.

JMA Maskindata AB
Åkermans Väg 7B, 241 39 Eslöv
Tel växel 0413 - 57 30 90
www.maskindata.se