Butik - Presentkort och tillgodobevis

Om man använder butikslösningen är det möjligt att ställa ut presentkort och tillgodobevis samt att använda presentkort och tillgodobevis som betalningsmedel.

Det är möjligt att följa hur många presentkort/tillgodobevis som finns utestående och när man betalar med ett presentkort eller tillgodobevis markeras det som inlöst och märks med det fakturanummer det är kopplat till.

Om man överbetalar med ett presentkort utjämnas hela presentkortet (och restbeloppet betalas ut) om överbetalning är tillåten.

JMA rekommenderar att man utarbetar riktlinjer för användning av presentkort/tillgodobevis.

Nedan beskrivs hur funktionaliteten kan användas - om ni behöver hjälp med inställningar hänvisas till avsnittet Inställningar sist i vägledningen.

Försäljning av presentkort

Butik - Kassaterminal - Kassa

Skapa en order i butikslösningen som du brukar. Ange artikelnumret för presentkort och beloppet.

Avsluta ordern som vanligt. När du väljer bokför kvitto skrivs ett presentkort ut.

Utställande av tillgodobevis

Vid returnering av artiklar där det ska ställas ut ett tillgodobevis görs en ny kontantförsäljning i kassan. Detta hanteras annorlunda än en vanligt retur eftersom man samtidigt ska sälja ett tillgodobevis.

Först matar man in den eller de artiklar som ska returneras:

Sedan ändrar man antal på raden till negativt antal eftersom den ska in på lager igen:

Sedan matar man in artikelnumret för tillgodobevis - fältet för pris öppnas automatiskt. Mata in beloppet - kom ihåg att mata in beloppet inkl moms eftersom det är en momsfri artikel.

Nu blir ordertotalen noll:

Avsluta ordern och ange noll kronor i mottaget belopp och välj kontant.

Bokför kvitto - då skrivs både kvitto och tillgodobevis ut.

Exempel på tillgodobevis:

Betalning med presentkort/tillgodobevis

Skapa en order och avsluta ordern som vanligt fram till betalningsbilden.

I betalningsbilden väljer du hela presentkortets/tilgodobevisets belopp. Du kan inte använda en del av beloppet. Om köpet är på lägre belopp än presentkortet/tillgodobeviset måste detta återbetalas kontant eller till kort.

När du väljer presentkort eller tillgodobevis måste du fylla i numret från presentkortet/tillgodobeviset. Antingen genom att skriva in det eller genom att skanna streckkoden.

Fyll sedan i resterande belopp och bokför.

OBS! Om det är en kontokund som betalar med presentkort måste restbeloppet betalas kontant eller med kort.

Om presentkortet/tillgodobeviset redan är använt får man ett felmeddelande.

Presentkortsposter

Butik - Översikt - Presentkortsposter

Presentkortsposter är en logg över öppna och stängda presentkorts-/tillgodobevisposter.

När du skapar ett presentkort eller tillgodobevis skapas också en post i registret “Presentkortsposter”. Vid användning av presentkort eller tillgodobevis som betalning markeras det som använt. Det markeras med vilken faktura det betalats på samt när.

Återutskrift

Om du vill skriva ut ett presentkort eller tillgodobevis går du in under Butik - Översikt - Presentkortsposter. Markera den rad du vill skriva ut och välj Skriv ut under fliken Åtgärder.

Inställningar

  • Det måste finnas ett konto för bokföring av utestående fordran.

  • Det måste finnas ett artikelnummer för presentkort och ett för tillgodobevis. Artiklarna måste vara momsfria och markerade som “lagervärde noll” samt ha en produktbokföringsmall där försäljningskonto är ovanstående konto för utestående fordran.

  • Det måste finnas en produktbokföringsmall för presentkort och en för tillgodobevis enligt ovan.

  • Det måste finnas en nummerserie för presentkort och en för tillgodobevis.

  • Betalningssätt för presentkort och tillgodobevis måste finnas.

  • Rapportval för utskrift av presentkort (tillgodobevis använder samma rapport.

Betalningstyper

Under menypunkten Butik - Inställning - Betalningstyper måste du definiera betalningstyper för presentkort och tillgodobevis.

Tänk på att de 6 betalningstyper som har lägst kod visas som knappar i betalningsbilden. Därför bör de mest använda betalningstyperna tilldelas de lägsta koderna.

Fältet kod

För att upprätta en ny betalningstyp klickar du på funktionsknappen Ny och väljer en kod. Koden kan bestå av både siffror och bokstäver.

Fältet Beskrivning

Beskrivande text för betalningstypen. Denna text visas på knappen i betalningsbilden.

Fältet Typ

Du kan välja mellan presentkort och tillgodobevis.

Fältet Belopp avrundning

Om du väljer 1 här innebär det att alla belopp avrundas till hela kronor.

Fältet Summering nödvändig

Fältet markeras på betalningstyper som kräver sammanräkning (dvs alla kontanta betalningsmedel). Om fältet markeras måste du skriva in sammanräknat belopp för betalningstypen vid kassasammanställning.

Fältet Överbetalning tillåtet

Anger om växel får ges när betalningstypen används.

Koppla artikelnummer till betalningstyp

Till betalningstyperna Presentkort och Tillgodobevis måste man koppla ett artikelnummer.

Välj knappen Presentkort/Tillgodobevis när du står på raden för betalningstypen.

I huvudet anger du vilket artikelnummer som ska användas och vilken nummerserie som ska användas.

På raderna lägger du till texterna som ska skrivas ut på presentkortet/tillgodobeviset (sidhuvud och sidfot kommer från kvittotexter).

%1 anger var beloppet ska skrivas ut.

%2 anger var streckkoden ska skrivas ut.

Rapportval

Butik - Inställningar - Rapportval

Under rapportval anger du det rapportnummer som ska användas till utskrift av presentkort och tillgodobevis.

Du kan välja mellan 6052208 (Presentkort) och 6052209 (Presentkort smal).

 

JMA Maskindata AB
Åkermans Väg 7B, 241 39 Eslöv
Tel växel 0413 - 57 30 90
www.maskindata.se