Priser

En fördjupning i hur priser fungerar i DSM.

För priskalkylering se https://jmadsm.atlassian.net/wiki/spaces/Maskindata/pages/75694163

Försäljningspris

Försäljningspris eller á-pris från artikelkortet används på en försäljningsorder eller en serviceorder om kunden är inställd så att bokföringsvaluta (BVA) används.

Om kunden är inställd med en valutakod kommer priset räknas om med aktuell valutakurs för orderdatum.

Priset gäller i förhållande till artikelns basenhet. Om man säljer med en enhet som t ex har en multipel på 2 kommer priset multiplicerats med 2.

Inköpspris

Senaste inköpspris på artikelkortet används för att fylla i fältet inköpspris exkl moms på en inköpsorder om leverantören är inställd att använda bokföringsvaluta (BVA).

 

Om leverantören är inställd med en valutakod kommer priset räknas om med aktuell valutakurs för orderdatum.

Priset gäller i förhållande till artikelns basenhet. Om man köper med en enhet som t ex har en multipel på 2 kommer priset multiplicerats med 2.

Fältet uppdateras från leverantörsfakturor vid bokföring. Därför är det viktigt att man följer leverantörens struktur för priser från fakturan. Om leverantörens fakturor innehåller nettopriser ska fältet fyllas i med nettopriser. Om leverantörens fakturor innehåller bruttopriser och en rabattsats ska fältet fyllas i med leverantörens bruttopris och en rabattmatris ska byggas upp.

Avancerad försäljningsprishantering

Som ett underregister till artiklarna finns en matris för mer avancerad prissättning.

Här kan du se om det finns priser/rabatter upplagda för den här artikeln:

Individuella priser per kund eller kundgrupp

I matrisen kan du sätta pris per kund eller kundrabattgrupp.

I exemplet nedan kommer alla kunder med kundprisgrupp SPEC betala 175 kr för artikel JF12345 och kund nummer 4124 kommer betala 180 kr.

I exemplet är det även satt ett startdatum och ett slutdatum. På ordern är det orderdatum som styr vilket pris som gäller i förhållande till start- och slutdatum.

Olika priser per enhet

I matrisen kan du sätta pris per enhet.

I exemplet nedan kommer alla kunder få betala 400 kr för enheten PKT som är en enhet bestående av 5 x basenheten:

 

Olika priser per antal

I matrisen kan du sätta pris per antal.

I exemplet nedan kommer priset bli 195 kr om man säljer 5-9 av basenheten och 185 kr om man säljer 10 eller fler:

 

Olika priser per valuta

I matrisen kan du sätta olika priser per valuta.

I exemplet nedan kommer en kund som handlar i EUR få priset 20 EUR och en kund som handlar i DKK få ett pris på 150 DKK:

 

Alla de ovannämnda varianterna kan kombineras med varandra. Det man ska tänka på är att DSM alltid kommer ge det lägsta priset om det blir en konflikt mellan olika varianter.

Avancerad inköpsprishantering

Som ett underregister till artiklarna finns en matris för mer avancerad hantering av inköpspriser.

Här kan du se om det finns priser/rabatter upplagda för den här artikeln:

 

Individuella priser per leverantör

Om du köper samma artikel från olika leverantörer kan man ha olika priser per leverantör.

I exemplet nedan kan man se att om vi köper från leverantör 2012 blir priset 95 kr per enhet och från leverantör 2020 blir det 90 kr:

 

Olika priser per enhet

I matrisen kan du sätta pris per enhet.

I exemplet nedan blir inköpspriset 400 kr för enheten PKT som är en enhet bestående av 5 x basenheten medan priset för basenheten är 100 kr:

 

Olika priser per antal

I matrisen kan du sätta pris per antal.

I exemplet nedan kommer priset bli 95 kr om man köper 5-9 av basenheten och 85 kr om man köper 10 eller fler:

 

Olika priser per valuta

I matrisen kan du sätta pris per valuta. Valutakoden hämtas från leverantörskortet:

 

JMA Maskindata AB
Åkermans Väg 7B, 241 39 Eslöv
Tel växel 0413 - 57 30 90
www.maskindata.se