JMA Maskindata HowTo

Beskrivningar av DSM

Alla beskrivningar för DSM finns på JMA Maskindata:s webbplats för HowTo´s och kan skrivas ut härifrån. Beskrivningarna uppdateras kontinuerligt när ändringar görs i de olika funktionerna. JMA Maskindata strävar efter att beskrivningarna ska vara korta beskrivningar av de olika funktionerna som används i DSM.

Hitta beskrivning på vår HowTo sida

Starta en webbläsare och skriv in

https://jmadsm.atlassian.net/wiki/spaces/Maskindata/overview

Så kommer ni på vår HowTo portal.

 

Här ser ni dels ”DSM Snabbguide” där man går igenom några viktiga grundfunktioner i DSM och där är även några rubriker ”Allmänt”, ”Ekonomi”, ”Kunder”, Leverantörer” Försäljning och marknadsföring”, ”Inköp”, ”Maskinhandel”, ”Service” och ”Lager”. Klickar man på en rubrik så som vi gjort med ”Allmänt” kommer det fram ett antal olika HowTo´s.

Här har jag klickat in på ”DSM Blacklist”

 

Där finns även en bra sökfunktion, den finns längs uppe till höger.

Här har jag skrivit in moms och då får man medan man skriver upp ett antal sidor som innehåller ordet moms.

Trycker man ”ENTER” eller klickar på ”Advanced search” så får man fram följande information. Här får man fram lite mer information om vad sidorna innehåller och man kan göra en mer avancerad sökning!

 

JMA Maskindata AB
Åkermans Väg 7B, 241 39 Eslöv
Tel växel 0413 - 57 30 90
www.maskindata.se