Kassahantering

Rutiner morgon:

Gå till Avdelningar – Butik – Kassaterminal

Välj Kassa

Fyll i startbelopp (beloppet som finns i kassan) och säljar ID. Tryck därefter Öppna kassa.

Kvällens rutiner:

Gå till: Avdelningar – Butik – Kassaterminal

Välj kassasammanställning (mer detaljerad beskrivning här: Kassasammanställning)

Välj Ny

  1. Fyll i Kassanummer
  2. Fyll i Från och Till – datum (dagens datum på båda!!)
  3. Välj Beräkna
  4. Välj Skriv ut Kontrollera rapporten.
  5. Välj Bokför

När man har beräknat (steg 3) kommer alla transaktioner från perioden in. Kontrollera och fyll i sammanräknat belopp:

Så här ser den utskrivna rapporten ut i steg 4 ovan:


X och Z rapport

Gå till: Avdelningar - Butik - Rapporter

Välj X och Z Rapport

Fyll i vilken kassa det gäller samt din säljarkod och om det ska vara X- eller Z-rapport. X är för test och kan köras hur många gånger som helst. Z är definitiv och kan bara köras en gång.

Rapporten körs från senaste tillfället den kördes fram till tillfället då den körs d.v.s. du sätter inget intervall. 

Klicka på OK:


JMA Maskindata AB
Åkermans Väg 7B, 241 39 Eslöv
Tel växel 0413 - 57 30 90
www.maskindata.se