Kommentarer på kunder och leverantörer som varning

I systemet går det att skriva in kommentarer på kund- och leverantörskortet, och dessa kommentarer kan visas automatiskt i samband med att du skriver kund-/leverantörsnumret på försäljnings- och inköpsdokument.
I exemplet används en kommentar till en kund vid skapandet av en försäljningsorder.
Först måste kommentaren skrivas in på kundkortet:

Gå till menyfliken Analysera och välj Kommentarer under gruppen Kund. Härmed öppnas ett nytt fönster där du kan skriva in kommentarer på kunden:

Sätt en bock i fältet Varning på de kommentarer du vill ska bli visade i samband med t.ex. skapandet av nya order. Kommentarer utan en bock i varningsfältet visas inte på försäljningsdokument.
När du skapar ordern kommer det fram en dialogruta när kundnumret skrivs in:

Väljer du nej kommer du vidare till ordern som vanligt. Väljer du ja visas den kommentar/de kommentarer som har en bock i fältet Varning:

Tryck Esc eller Stäng för att fortsätta med ordern.

Om det anges en faktureringskund som skiljer sig från kundnumret kommer eventuella kommentarer som finns på faktureringskundens kundkort bli visade på samma sätt.
Kommentarer kan visas i följande dokument:

 • Inköp:
  • Rekvisitioner
  • Order
  • Fakturor
  • Returorder
  • Kreditnotor
 • Försäljning:
  • Offert
  • Order
  • Fakturor
  • Kreditnotor
 • Maskinhandel:
  • Försäljningsoffert
  • Försäljningsorder
  • Försäljningsfakturor
  • Försäljningskreditnotor
  • Inköpsrekvisitioner
  • Inköpsorder
  • Inköpsfakturor
  • Inköpskreditnotor
 • Service:
  • Offert
  • Serviceorder
  • Serviceorder (snabb)

JMA Maskindata AB
Åkermans Väg 7B, 241 39 Eslöv
Tel växel 0413 - 57 30 90
www.maskindata.se