Varning vid min täckningsbidrag

Varning vid försäljning om det minsta täckningsbidraget inte nås

För att undgå försäljning av reservdelar och/eller maskiner med för lågt pris och därmed intäktstapp kan du ställa in ställa in ett min. täckningsbidrag på artikelbokföringsmallen. Skulle det vara så att detta min. täckningsbidrag inte är nått kommer det komma upp en varning vid försäljning i Försäljnings- och Servicemenyerna.

Inställningar

Vill du använda dig av varning vid min. täckningsbidrag ska du per artikelbokföringsmall ange ett min. täckningsbidrag. Du kan hitta artikelbokföringsmallarna under Avdelningar – Ekonomihantering – Inställningar. Gå till rubriken Bokföringsmallar och välj Lagerbokföringsmallar.

Det finns således möjlighet till att definiera olika min. täckningsbidrag för de enskilda artikelbokföringsmallarna.
Är min. täckningsgrad = 0 kommer ingen varning.

Varning vid försäljning

Vid försäljning av reservdelar (både i försäljnings- och servicemodulen) eller maskiner kommer det komma upp en varning om du säljer en (maskin) artikel med mindre täckningsgrad än vad som är definierat i inställningarna:

Det är alltid Styckkostnad (À-pris) från försäljningsraden som används vid beräkning av min. täckningsbidrag.
Det kommer endast en varning om styckkostnaden och försäljningspriset på försäljningsraden är större än noll.
Det blir inte någon varning per artikelrad vid Stycklistor och Servicekit.

JMA Maskindata AB
Åkermans Väg 7B, 241 39 Eslöv
Tel växel 0413 - 57 30 90
www.maskindata.se