Kassasammanställning

Kassasammanställning finns under menyn: Butik – Kassaterminal - Kassasammanställning
När du väljer funktionen visas följande bild:

Välj knappen Ny för att skapa en ny kassasammanställning:

Ange ett Kassaredovisningsnr eller låt systemet tilldela ett automatiskt, genom att tycka ENTER.
Välj kassanr för den kassa du vill sammanställa. Ange för vilken period du vill sammanställa genom att ange Från datum och Till datum. Vanligtvis görs sammanställningen dagligen, och då ska start- och slutdatum vara samma.

Om du inte anger något i Beskrivningsfältet, kommer det automatiskt att sättas till kassanr och datum.
När du är klar klickar du på knappen Beräkna.
Nu beräknas försäljningen för vald kassa och datumintervall, och visas salderat per betalningstyp.

Genom att klicka på det beräknade beloppet visas de ingående transaktionerna.
För betalningstyper där "Summering nödvändig" är vald, måste man räkna samman och ange beloppet i Sammanräknat belopp. För betalningstyper där "Summering nödvändig" inte är vald kommer Sammanräknat belopp sättas till samma som Beräknat belopp.
Du kan räkna samman beloppen manuellt och ange ditt sammanräknade belopp i fältet Sammanräknat belopp eller kan du trycka på F4 tangenten och använda hjälpsidan som kommer fram.

Här kan du ange hur många mynt eller sedlar du har per valör.
I exemplet nedan har vi 1st enkrona, 1st tvåkrona,18st femkronor, 10st tiokronor, 5st tjugokronorssedlar, 4st femtiokronorssedlar o.s.v. När vi trycker OK i denna sida sammanräknas beloppet och anges som sammanräknat belopp i kassasammanställningen.

Du kan givetvis ange ett manuellt belopp om du önskar, eventuell differens mellan beräknat och sammanräknat belopp kommer visas i fältet Kassa diff.
Du kan skriva ut kassasammanställningen och använda som underlag till bokföringen.
När du trycker på knappen Bokför kommer sammanställningen att överföras till bokförda kassasammanställningar och kan då inte längre ändras.
Notera att bokföra en kassasammanställning inte bokför något i redovisningen, utan detta ska göras manuellt.

JMA Maskindata AB
Åkermans Väg 7B, 241 39 Eslöv
Tel växel 0413 - 57 30 90
www.maskindata.se