Kundadressändring

Om man ändrar adressen på ett kundkort vill man kanske också ändra på adressen på en existerande order till kunden i fråga.
Adressen på kunden ändras som vanligt under: Avdelningar/Försäljning och marknadsföring/Försäljning/Kunder

I detta exempel ändras adressen och orten:

Gå till fliken Analysera Försäljning – Kontrollera adressförändring i bilaga.

Skillnader mellan kundkort och existerande bilagor är markerade med rött.
För att ändra kunduppgifter och faktureringskunduppgifter går du till fliken Åtgärder och klickar på Uppdatera markerade rader. (Kom ihåg att markera de rader som du vill ändra.)
Om man ändrar flera uppgifter på kundkortet går det bara att ändra en av de ändrade uppgifterna på existerande bilagor.
I detta exempel är både adress och ort ändrade.

Följande dokument visas/kan ändras från fönstret:
Offert – Order – Faktura – Kreditnota – Ramorder – Returorder – Serviceorder – Uthyrningsorder
Från fliken Analysera – Kort går det att få de enskilda dokumenten visade.

JMA Maskindata AB
Åkermans Väg 7B, 241 39 Eslöv
Tel växel 0413 - 57 30 90
www.maskindata.se