Kampanjtexter på faktura och kontoutdrag

Uppsättning

Uppsättning av kampanjtexter sker under menypunkten Avdelningar/Inställningar/Programinställningar/Allmänt/Uppgifter.

Skapa en ny genom att klicka på Ny:

Beskrivning av fälten

Kod

Här anger du en valfri kod som identifierar kampanjtexten.

Beskrivning

Här anger du en valfri text som beskriver innehållet i texten för att lättare kunna identifiera vad den ska användas till. Beskrivningen skrivs inte ut, men syns i översikten.

Ansvarsenhet

Här anger du om texten bara ska skrivas ut på en specifikt ansvarsenhet. Om du inte anger något skrivs den ut för alla ansvarsenheter.

Dokumenttyp

Här anger du om texten bara ska användas på en specifik dokumenttyp. Följande val finns: Alla, Säljfaktura (Reservdelsfaktura), Servicefaktura, Maskinfaktura, Kontoutdrag, Försäljningsorder.

Kundgruppkod

Här anger du om texten bara ska användas för en specifik kundgrupp. Om du inte anger något skrivs den ut för alla kundgrupper. Kundgrupp är ett fält på kundkortet.

Startdatum/Slutdatum

Här anger du mellan vilka datum texten ska användas. Vid utskrift är det Arbetsdatum som styr om det är ett gällande datum eller inte på koden.

Du kan alltså upprätta koden i god tid innan den börjar gälla.

Aktiv

För att texten ska skrivas ut måste koden vara aktiv. För att kunna redigera texten måste koden vara inaktiverad.

JMA Maskindata AB
Åkermans Väg 7B, 241 39 Eslöv
Tel växel 0413 - 57 30 90
www.maskindata.se